Σχεδιασμός Διαφημιστικού Φυλλαδίου για Φυτώριο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης

Φωτογραφίες Έργου