Σχεδιασμός Διαφημιστικού Φυλλαδίου – Εταιρία Δομικών Μηχανημάτων, Θεσσαλονίκη

Φωτογραφίες Έργου