Σχεδιασμός Διαφημιστικού Φυλλαδίου – Αρχιτεκτονική Εταιρία Spitha, Θεσσαλονίκη

Φωτογραφίες Έργου