Κατασκευή Ιστοσελίδας για εταιρία Επίπλων

Κατασκευή Ιστοσελίδας για εταιρία Επίπλων

Κατασκευή ιστοσελίδας για εταιρία Επίπλων στην Θεσσαλονίκη. Έγινε επαγγελματική σχεδίαση με παρουσίαση υπηρεσιών και έργων.

Δόθηκε έμφαση στην σωστή σχεδίαση στα κινητά καθώς και στην ταχύτητα. 

Η ιστοσελίδα είναι επιδοτούμενη και τηρεί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές και πρότυπα ΑΜΕΑ.

Στάδια έργου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΟΥ