Κατασκευή Ιστοσελίδας σε Διαιτολόγο

Κατασκευή ιστοσελίδας για διαιτολόγο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Έγινε επαγγελματική σχεδίαση και σχεδιάστηκε υπολογιστής Δείκτη Μάζας Σώματος που προτείνει τα κατάλληλα πακέτα διατροφής.

Στάδια έργου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΟΥ