Κατασκευή Ιστοσελίδας σε Εταιρία με Ακίνητα

Κατασκευή ιστοσελίδας για την Santorini Invest” ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Προστέθηκε μηχανισμός αναζήτησης ακινήτου και έγινε επαγγελματική παρουσίαση με λεπτομερή περιγραφή κάθε ακινήτου.

Στάδια έργου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΟΥ