Κατασκευή Ιστοσελίδας για εταιρία Αποχυμωτών

Κατασκευή Ιστοσελίδας εταιρίας αποχυμωτών

Κατασκευή ιστοσελίδας για εταιρία Αποχυμωτών στην Θεσσαλονίκη. Έγινε επαγγελματική σχεδίαση και αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιών και των μηχανημάτων.

Δόθηκε έμφαση στην σωστή σχεδίαση στα κινητά καθώς και στην ταχύτητα. 

Στάδια έργου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΟΥ