Σχεδιασμός Επαγγελματικής Κάρτας για Γραφιστική Εταιρία στη Θεσσαλονίκη