Σχεδιασμός Επαγγελματικής Κάρτας σε Πλυντήριο Αυτοκινήτων στη Βέροια