Κατασκευή Ιστοσελίδας για συνεργείο επισκευής κουφωμάτων

κατασκευή ιστοσελίδας για συνεργείο επισκευής και εγκατάστασης κουφωμάτων

Κατασκευή ιστοσελίδας για συνεργείο επισκευής και εγκατάστασης κουφωμάτων αλουμινίου. Έγινε επαγγελματική σχεδίαση και αναλυτική παρουσίασης των υπηρεσιών.

Δόθηκε έμφαση στην σωστή σχεδίαση στα κινητά καθώς και στην ταχύτητα της ιστοσελίδας για την ικανοποίηση και των πιο απαιτητικών χρηστών.

Στάδια έργου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΟΥ