Κατασκευή Ιστοσελίδας για Κλειδαρά

Κατασκευή Ιστοσελίδας για Κλειδαρά στην Θεσσαλονίκη

Κατασκευή ιστοσελίδας για Κλειδαρά στην Θεσσαλονίκη. Έγινε επαγγελματική σχεδίαση και αναλυτική παρουσίασης των υπηρεσιών και του άμεσου τρόπου επικοινωνίας.

Δόθηκε έμφαση στην σωστή σχεδίαση στα κινητά καθώς και στην ταχύτητα της ιστοσελίδας.

Στάδια έργου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΟΥ