Κατασκευή Ιστοσελίδας για Κατάστημα με Ηλεκτρονικά στην Θεσσαλονίκη

Κατασκευή Ιστοσελίδας για Κατάστημα με Ηλεκτρονικά

Κατασκευή ιστοσελίδας για Κατάστημα με ηλεκτρονικά και Υπολογιστές στην Θεσσαλονίκη. Έγινε επαγγελματική σχεδίαση και αναλυτική παρουσίασης των υπηρεσιών.

Η ιστοσελίδα έχει επιδότηση από το ΕΣΠΑ και πληροί όλα τα πρότυπα προσβασιμότητας ΑΜΕΑ.

Δόθηκε έμφαση στην σωστή σχεδίαση στα κινητά καθώς και στην ταχύτητα της ιστοσελίδας.

Στάδια έργου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΟΥ