Κατασκευή Ιστοσελίδας Φυσικοθεραπευτή

Κατασκευή Ιστοσελίδας Φυσικοθεραπευτή με προδιαγραφές ΑΜΕΑ

Κατασκευή ιστοσελίδας για Φυσικοθεραπευτή.  Η ιστοσελίδα τηρεί όλες τις προδιαγραφές προσβασιμότητας (ΑΜΕΑ).

Ακολουθεί minimal σχεδιασμό και έχει δωθεί προσοχή στην σωστή εμφάνιση σε κινητά.

Οργανώθηκαν οι υπηρεσίες ανά κατηγορία και προστέθηκαν έργα ώστε να τονιστεί η σοβαρότητα της επιχείρησης.

Στάδια έργου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΟΥ