Κατασκευή Ιστοσελίδας για εταιρία Ποτοποιίας

Κατασκευή Ιστοσελίδας για εταιρία Ποτοποιίας

Κατασκευή ιστοσελίδας για εταιρία Ποτοποιίας στην Θεσσαλονίκη. Έγινε επαγγελματική σχεδίαση και αναλυτική παρουσίαση των Προϊόντων.

Δόθηκε έμφαση στην σωστή σχεδίαση στα κινητά καθώς και στην ταχύτητα. Η ιστοσελίδα έχει επιδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και τηρεί όλα τα πρότυπα Αμεα.

Στάδια έργου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΟΥ