Κατασκευή Ιστοσελίδας για εταιρία Φωτοβολταϊκών

Κατασκευή Ιστοσελίδας για εταιρία Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Κατασκευή ιστοσελίδας για εταιρία Φωτοβολταϊκών Πάρκων στην Θεσσαλονίκη. Έγινε επαγγελματική σχεδίαση και αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιών και των μηχανημάτων.

Δόθηκε έμφαση στην σωστή σχεδίαση στα κινητά καθώς και στην ταχύτητα. 

Στάδια έργου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΟΥ