Κατασκευή Ιστοσελίδας για Εταιρία Αντιπλημμυρικά Συστήματα

Κατασκευή Ιστοσελίδας για Εταιρία Αντιπλημμυρικά Συστήματα

Κατασκευή ιστοσελίδας για εταιρία με Αντιπλημμυρικά Συστήματα “Hesco.gr”. Έγινε επαγγελματική σχεδίαση και αναλυτική παρουσίαση των προϊόντων.

Δόθηκε έμφαση στην σωστή σχεδίαση στα κινητά καθώς και στην ταχύτητα. 

Στάδια έργου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΟΥ