Τι περιλαμβάνει το έργο

  • Σχεδιασμό μοντέρνων banners με κίνηση
  • Τοποθέτηση στοχευμένων διαφημίσεων σε κατάλληλο κοινό
  • Παρακολούθηση και βελτίωση απόδοσης διαφημίσεων

Φωτογραφίες Έργου

Διαφήμιση Google Θεσσαλονίκη - Taxithess Διαφήμιση Google Θεσσαλονίκη - Taxithess Διαφήμιση Google Θεσσαλονίκη - Taxithess Διαφήμιση Google Θεσσαλονίκη - Taxithess Διαφήμιση Google Θεσσαλονίκη - Taxithess Διαφήμιση Google Θεσσαλονίκη - Taxithess