Διαφήμιση Google σε Εταιρία Ενδυμάτων στη Θεσσαλονίκη

Google Shopping Ads

Κλασσικός τρόπος διαφήμισης στη Google. Τη στιγμή που ψάχνει ο υποψήφιος πελάτης κάτι σχετικό (π.χ. φόρεμα με γκλιτερ) του εμφανίζεται η διαφήμιση στα πρώτα αποτελέσματα.

Εμφανίζονται ως προϊόντα με εικόνα και τιμή, όταν ο χρήστης κάνει προϊοντική αναζήτηση. Συνήθως εμφανίζονται ως πρώτα αποτελέσματα πάνω από οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, οργανικό ή google ads ή ακόμα και πάνω από τους χάρτες. 
Μπορεί να εμφανίζονται επίσης και στο πλαϊνό μέρος των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

ΜΑΘΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ