Σχεδιασμός Λογοτύπου Ψυχολογικού Κέντρου στη Θεσσαλονίκη