Σχεδιασμός Επαγγελματικής Κάρτας για Ηλεκτρολογική Εταιρία στη Θεσσαλονίκη