Κατασκευή Ιστοσελίδας για Εστιατόριο στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης

Κατασκευή ιστοσελίδας για εστιατόριο στην Θεσσαλονίκη

Κατασκευή ιστοσελίδας για Εστιατόριο στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκη. Έγινε επαγγελματική σχεδίαση και αναλυτική παρουσίαση των πιάτων και της τοποθεσίας.

Δόθηκε έμφαση στην σωστή σχεδίαση στα κινητά καθώς και στην ταχύτητα. Η ιστοσελίδα έχει 2 γλώσσες  και τηρεί όλα τα πρότυπα ΑμεΑ.

Στάδια έργου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΟΥ