Σχεδιασμός Λογοτύπου για Τουριστικό Γραφείο στη Θεσσαλονίκη